Spaanse Grave

Gemeente Schiedam

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Deze vertegenwoordigt de bevolking, stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, neemt de grote beslissingen en controleert het college van B&W.
Gemeente Schiedam

Maak kennis met Gemeente Schiedam

Andere leden