Spaanse Grave

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam wil samen met inwoners, ondernemers en instellingen werken aan de toekomst van de stad. Dat is nodig, omdat de stad de komende jaren voor grote uitdagingen staat waarbij de denk- en doekracht van de stad hard nodig is.
Denk aan het klimaat, het vergroenen van de stad, de vergrijzing of de omgevingswet.

Maak kennis met Gemeente Rotterdam

Andere leden