Spaanse Grave

// Over de Spaanse Grave

Rotterdamse businessclub

Al sinds 1989 is businessclub De Spaanse Grave het ontmoetingsplatform voor ondernemers in de Spaanse Polder, de ’s Gravelandse polder en Rotterdam Noordwest. Maar uiteraard heten wij ondernemers of vertegenwoordigers van bedrijven uit de directe omgeving daarvan ook van harte welkom.

Spaanse Grave is een businessclub. Sociale interactie tussen bedrijven en ondernemers staat bij ons voorop. Maar waar mogelijk en gewenst kan de vereniging ook opkomen voor de belangen van haar leden. Zowel individueel als collectief.

De Spaanse Grave wordt bestuurd door uit de leden gekozen vertegenwoordigers. Zij organiseren maandelijks bijeenkomen en stellen het programma samen in samenwerking met het aangestelde secretariaat.

Wat kun je verwachten?

De Spaanse Grave organiseert 10 keer per jaar een bijeenkomst. Dit doen we op de laatste donderdag van de maand. De bijeenkomsten houden we in de directe omgeving van de Spaanse Polder, soms op bijzondere locaties of gelegenheden. Bedrijfsbezoeken bij leden of interessante bedrijven in het werkgebied die hiervoor openstaan, kunnen ook een onderdeel zijn van de maandelijkse bijeenkomst.

Doelstelling

Wij geven ondernemers en leidinggevenden van bedrijven een platform voor ontmoeting. Om zo uw zakelijk netwerk uit te breiden. En kansen te krijgen voor nieuwe contacten en business.

We doen dit door lokale bijeenkomsten te organiseren. Of we zijn te gast bij bedrijven die onze leden graag welkom heten.

De evenementen die we organiseren zijn vooral gericht op sociale contacten in combinatie met een goed verzorgde maaltijd of buffet. Want het sociale karakter staat bij de Spaanse Grave centraal.

Belangstelling voor elkaar vormt de basis van goede contacten en vriendschappen, waaruit dan vanzelf het gezamenlijk zakendoen voortvloeit.

Het bestuur

Een aantal leden van de businessclub vormen vrijwillig het bestuur van de Spaanse Grave. Tijdens de maandelijkse bespreking hebben ze het over verenigingszaken en stellen ze het programma op voor de ledenbijeenkomsten. Daarnaast onderhouden ze de samenwerkingen met andere lokale ondernemersclubs. Het bestuur wordt ondersteund door een professioneel secretariaat, uitgevoerd door Marianne Kool, vanuit dmdesk.

De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2024:

  • Leo Kool van dmdesk is voorzitter
  • Koos Velthaak van VENK Makelaars & Taxateurs is penningmeester
  • Gerry Oosterbaan van RMC is bestuurder
  • José del Olmo van Amrâth Airport Hotel Rotterdam is bestuurder
  • Wim Soeteman van ING Bank is bestuurder

Lokale samenwerking

We onderhouden goede samenwerking en contacten met andere zakelijke clubs in de regio. Zoals:

  • Ondernemersvereniging Spaanse Polder (OVSP)
  • MKB Rotterdam-Rijnmond
  • Rotterdams Ondernemers Belang (ROB)

Vanuit deze samenwerking zijn de leden van deze verenigingen ook welkom bij onze bijeenkomsten.

Ook onderhouden we goede contacten met de Bedrijvenraad en met de bedrijfscontactfunctionaris vanuit de Gemeente Rotterdam. Hierdoor zijn we altijd goed op de hoogte zijn van wat er speelt in het gebied. En daar heeft u als lid van De Spaanse Grave weer profijt van.

De leden

Onze ondernemersvereniging telt ongeveer 35 leden. Dit zijn decision makers binnen grote, middelgrote en kleine bedrijven in de Spaanse Polder en omgeving. Onze leden stellen zich graag aan u voor.

Word ook lid

Wij zijn er voor ondernemers, DGA’s, (mede)vennoten of firmanten van een onderneming of leidinggevenden in het hogere segment van het bedrijf.

Maar we zijn er net zo goed voor startende ondernemers en ZZP-ers. Zolang uw bedrijf maar is gevestigd in de Spaanse Polder, de ’s Gravenlandse Polder, Bedrijventerrein Noord-West of in de nabije omgeving.

De Spaanse Grave leert u graag kennen!